Friday, 24 February 2012

Amalan dan Doa Murah Rezeki

Rezeki yang halal,berkat dan baik sudah pasti akan menjamin kesejahteraan hidup kita semua..jangan lah berputus asa dalam usaha mencari rezeki..rezeki tidak akan datang bergolek sebaliknya harus di cari...apa yang perlu kita lakukan adalah usaha,doa dan seterusnya bertawakal...semoga ALLAH permudahkan rezeki kita..


 Di sini terdapat beberapa amalan2 serta doa yang berkaitan dengan rezeki...

 1) Membaca surah Al-Waqiah setiap malam.2) Membaca Surah Al-Ikhlas.
- Sabda Rasulullah SAW: Barang siap yang membaca Qulhuwallu ahad ketika masuk ke rumahnya, nescaya dihindarkankefakiran dari ahli rumahnya serta jirannya. (Daripada Jarir Bin Abdullah: Kanzu al 'Ummal, Mu'jam Al-Tabarani, daripada Ibn Mas'ud: Muj'ma al- ZawaidSabda Rasulullah SAW: " Wahai sekalian manusia, jadikanlah taqwa itu suatu perniagaan, nescaya rezeki akan datang kepada kamu tanpa modal dan niaga." Kemudian Baginda membaca ayat di atas.(Riwayat daripada Mu'azbin Jabal: Maj'ma al- Zawaid, Kanz al-Ummal)
Saidina Ali mengatakan kepada seseorang yang datang kepadanya: Aku mahu mengajar kamu kalimah yang Rasulullah telah ajarkan kepada ku. Jika kau menanggung segunung hutang tentu Allah akan menunaikannya. Bacalah: (Doa di atas)... (Riwayat daripada Ali: Sunan al-Tirmizi; dinilai Hasan Gharib)

Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid laluterserempak seorang yang dipanggil Abu Umamah.Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Wahai AbuUmamah, aku lihat engkau duduk di masjid bukan padawaktu solat, kenapa?” Jawab Abu Umamah: “Dukacitadan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah!” JawabRasulullah: “Mahukah kamu aku ajarkan suatu bacaanjika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasadukacitamu dan melangsaikan hutangmu.” AbuUmamah menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Bagindabersabda: “Apabila tiba waktu pada dan petangbacalah: (Doa di atas). KataAbu Umamah: “Aku membaca doa tersebut, lalu Allahmenghilangkan rasa dukacitaku dan melangsaikanhutangku.” (Riwayat Abu Daud daripada Abu Said al-Khudri).


Diriwayatkan daripada ‘Aisyah RA katanya: “Abu Bakardatang kepadaku lalu berkata: Adakah engkau telahmendengar daripada Rasulullah SAW sebuah doaBaginda ajarkan kepada. Aku bertanya: Apakah doaitu? Jawab beliau: Pada waktu dahulu, Isa Ibn Maryammengajar sahabat-sahabat baginda: Seandainya sesiapadi kalangan kamu yang berhutang sejumlah emas satubukit lalu ia berdoa dengan doa ini nescaya Allahtunaikan untuknya.” Kata Abu Bakar: “Aku telahberdoa dengan doa tersebut lalu Allah memberikan akusuatu ganjaran sehingga aku dapat melangsaikanhutang aku.” Kata ‘Aisyah: Aku pernah menanggunghutang lalu aku mengamalkan tersebut, tidak lamakemudian Allah memberi rezeki kepadaku sehingga akudapat bersedekah dan mewariskan harta.” (Riwayat al-Bazzar, al-Hakim dan al-Asbahani)


Sabda Nabi SAW: “Doa saudaraku Yunus amatmenakjubkan; permulaannya tahlil, pertengahannyatasbih dan penghujungnya pengakuan melakukan dosa.Sesiapa yang berdukacita, berada dalam kekusutan,ditimpa kesusahan dan dibebani hutang pada suatuhari, lalu ia membacanya sebanyak tiga kali, nescayadimakbulkan untuknya.

Demikianlah doa-doa yang boleh sama-sama kita amalkan..InsyaAllah..berkat usaha kita,doa yang ikhlas dan bersunggug-sumgguh,semoga Allah S.W.T melimpahkan nikmat kurnia rezeki yang berkat..Amin.. 
No comments:

Post a Comment

Tinggalkan komen anda yang membina atau tak membina nye pun adoi kat sini yer.. peaceee ! ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...